News Letter 29 Jan – 02 Feb 2018

23 – 27 October 2017
27th Oct 2017
Valentine 2018
14th Feb 2018

News Letter 29 Jan – 02 Feb 2018

Ouers/ Parents

Ons wil graag die volgende inligting aan u deurgee:

We want to share the next information:

  1. Tema van die week/Theme of the week

         29 Jan—2 Feb: Voorbeeld van hierdie week se

           tema / Example  of this weeks theme and what it contains.

  1. Altetiek/Athletic

     Laerskool Park het Sandkasteel na hul atletiekdag op

     Vrydag 16 Maart, uitgenooi. Slegs Juffrou Vaylene en

     juffrou Kriek se klasse gaan hieraan deelneem. Meer

     inligting hieroor volg later.

     Park Primary School invited Sandkasteel to be part

     of their athletic day  Friday 16 March.   Only

     Miss Vaylene and  Miss Kriek’s classes will take part.

     Information regarding this day will follow later.

3. Buitemuurs Aiwiteite/Extra murals

     Demontrasies van die Buitemuurs aktiwiteite het

     die afgelope week plaasgevind. Inskrywingsvorms

     is in die kleuter se tas geplaas. Indien u

     belangstel en nie ‘n vorm ontvang het nie, kan u

     by die kantoor kom afhaal.

     Extra mural demo’s took place during the past

     week. The children received enrolment forms. If

     your child did not received a form, you can ask

     for it at the office. 

Skoolfooie 2018 /Schoolfees 2018

Vol dag verhoog na: R1600.00 vir eerste kind
R1200.00 vir tweede kind
R 900.00 vir derde kind
Half dag verhoog na: R1200.00 vir eerste kind
R 900.00 vir tweede kind
R 700.00 vir derde kind
(Skoolfooie sluit in: Skryfbehoeftes, 3 X etes, tissues, toiletpapier, wet wipes, bak en brou asook snoepie?

Full day increase to: R1600.00 for first child
                                      R1200.00 for second child
                                      R 900.00 for third child
Half day increase to: R1200.00 for first child
                                      R 900.00 for second child
                                      R 700.00 for third child
(School fees included: Stationary, 3 X meals, toilet paper, wet wipes, tissues, make and bake, “snoepie”)

 

 

 

%d bloggers like this: