Newsletter 9 March 2018

Sandkasteel Mini Buff
9th Mar 2018
Sandkasteel Mini Buff
9th Mar 2018

Newsletter 9 March 2018

Ouers/ Parents
Ons wil graag die volgende inligting aan u deurgee:
We want to share the next information:

2. Mini Buff

Baie dankie aan ons wonderlike ouers wat die dag so
spesiaal en lekker gemaak het om ons kleuter so mooi
te laat lyk. Ons kinders het soos gewoonlik die kollig
gesteel met hul uitrustings. ‘n Spesiale dankie aan
ons mammas Delmarie de Jager, wat die insiatief
geneem het om die dag te reël, en Juanita Nortje wat
borge gekry het vir die lekkergoed pakkies en roomys.

Many thanks to our wonderful parents who help to
make this a wonderful special day. As always our
children stole the spotlight with their charm. A special
thank you to our moms Delmarie de Jager, who took
the initiative  to arrange this day, and Juanita Nortje
who got sponsors to spoil our children with sweets
packets and ice cream.

3. Altetiek/Athletic 16 Maart 2018
Die atletiek begin stiptelik om 9:00 en gaan
+/- 40 min duur. Dit gaan ‘n rondomtalie wees
van hoogspring, verspring, hekkies en ‘n 40m
naellope. Ouers is welkom om die geleentheid
by te woon. Geen hekgelde word gevra nie . Die
kinders sal met Huis Elsje se bussie vervoer word
deur my, Belinda, of my man. Beide ek en my
man is in besit van ‘n PDP bestuurderslisensie.
Baie dankie aan ons mamma, Delmarie de Jager,
wat aangebied het om die verversings vir die
maatjies te borg vir die atletiek.

The athletics will start ast 9h00 and will last
for +/- 40 min. Our kids will take part in
high jump, long jump, hurdles and 40 sprint. You
as parents are more than welcome to attend this
moment in your child’s life. There will be no
entrance fee at the gates. The children will be
transported by Huis Elsje’s bus. The driver will
be me, Belinda or may be my husband and we
both are in possession of a PDP drivers
licence. More information regarding this day
will follow later. Thank you so much to one of
our mom’s, Delmarie de Jager, who offered to
sponsored the snacks for our kids for this day.

4. R10 &Vetplante projek/ R10 & Aleo Vera project

Soos u die afgelope week opgemerk het, is daar al
baie hard gewerk om die grond gereed te kry vir
die vetplantuin. Een van ons mammas,
Delmarie de Jager, het aangebied om die projek
op haar onkostes aan te pak. Ons by Sandkasteel
het dit goed gedink om die vrymoedigheid te
neem om ‘n skenking van R10 by ons ouers te vra
vir ‘n bydrae om van die materiaal wat ons
benodig aan te koop om sodoende vir Delmarie te
ondersteun met haar projek. Baie dankie aan elke
ouer wat altyd bereid is om ons te ondersteun.

As you have noticed the past week, they already 
worked hard to get ready for our garden. One of
our moms, Delmarie de Jager, take it on her and
at her own expenses to do the makeover. We at
Sandkasteel want to make a contribution and
therefore we need your help. We ask a donation
of R10 to contribute for material in order
to support Delmarie with her project. Many
thanks to each parent who is always willing to
support us.

5. Potty training”
Ons versoek vriendelik ouers wie se kleuters gereed is
om van die doek gehaal te word om hul samewerking te
gee. Dit is ‘n proses en dit wat by die skool begin word,
moet tuis voortgesit word anders gaan ons nie suksesvol
wees nie. Dankie vir u samewerking in die verband.

We kindly request parents who’s children are ready to
by potty trained, to give their cooperation at home also,
otherwise we wont be successful. Thankyou for your
cooperation in this regard.

U kan ons volg op:
Follow us on:

FB : Sandkasteel Crèche
Webblad/ Webpage: acvvsandkasteel.co.za

Dankie vir u ondersteuning en
bydraes!!

Geniet u week!!/Enjoy your weak!!
Belinda en Personeel

Baie geluk aan elkeen wat hierdie week verjaar.
Happy birthday to every one who celebrate their birthday this week.

 

%d bloggers like this: