8 Sept —15 Sept: Landvervoer/ Land Transport

16—20 Oktober: Water diere/Water animals
13th Oct 2017

8 Sept —15 Sept: Landvervoer/ Land Transport

Ons maak vliegtuie……….

  

 

…..en helikopters ……….

     

 

Liewe Ouers/Dear Parents

Ons wil graag ons program vir  die week  deurgee asook ander inligting.

We want to  inform you of  next weeks program as well as other information.

Vir u kennisname:  Sandkasteel personeel het nuwe tydgleuwe waarin hul werk.  Een skof werk 7h00 –17h00 en die ander skof werk 7h15-17h15 en is een middag per week af.

Please take notice :  Sandkasteel’s personel new working ours is from 7h00-17h00 and from  7h15-17h15 with ons afternoon off per week.

 

Kerskonsert/Christmas concert  30 Nov 2017

Ons Kerskonsert vind hierdie jaar plaas op 30 Nov en ons gaan ons Gradeplegtigheid en Kersboom met die aand kombineer.   Die Stadsaal is reeds geboek vir die geleentheid en ons bedank die Mosselbaai Munisipaliteit wat dit aan ons teen ‘n baie goedkoop tarief verhuur.  Omrede ons ons Kersboom ook op daardie aand hou, vra ons dat u solank vir u kleuter ‘n geskenk koop en toedraai wat ons dan hier by die skool sal hou vir die geleentheid.  Ons kleuters dra nie kennis van die Kersboom en Kersvader nie,  want dit is die verrassing vir die aand.  Kaartjies vir die aand sal binnekort beskikbaar wees teen R50 per kaartjie en ons vra dat u solank oumas, oupas, en sommer die hele familie nooi om die aand saam te kom geniet.  Verversings is ingesluit in die prys, maar meer inligting oor die aand volg later.  Kom ons vat hande en maak die aand ‘n aande om te onthou vir ons kleuter. Ons maatjies is reeds hard aan die oefen vir die geleentheid.

Our Christmas Concert will take place the 30th of November and we will combine our graduation ceremony and Christmas tree with the evening. The City Hall has already been booked for this occasion, and we thank the Mossel Bay Municipality for renting it to us at a very cheap rate. Because we also hold our Christmas tree on that evening, we ask you to buy a gift for your child so long and we will keep it at school for the occasion. Our toddlers do not know  about the Christmas tree and Santa, because it is their surprise for the evening. Tickets for the evening will soon be available at R50 per ticket and we ask you to invite the whole family to attend this evening. Refreshments are included in the price.  More information about the evening follows later.

 

OPE DAG/OPEN DAY

Sandkasteel se Ope Dag vir die publiek is Woensdag   11 Oktober en Saterdag 14 Oktober.  Ons vra u as ouers se samewerking in die verband om te  help om dit bekend te maak sodat ons ons skool kan adverteer.  Ons sal die advertensie op FB ook plaas sowel as  plakate in die dorp.

Sandkasteel’s Open Day for the public is Wednesday 11th October and Saturday 14 th October. We ask your cooperation n this regard to advertise our school.  We will also will share it on FB as well as posters in town.

 

UITSTAPPIE/OUTING

Ons Gr RR maatjies was Woensdag op ‘n uitstappie na George Lughawe en het dit baie geniet.

Our Gr RR class went on an outing to George Airport on Wednesday and they really enjoy it.

 

Buitemuurs Aiwiteite/Extra murals

Maandag– Virtul kids 8h00

Dinsdag– Rugga Kids 10h00

Woensdag—Balet 10h00

Donderdag– Playball 10h00

Monday—Virtual kidTuesday

Tuesday—Rugga  Kids 10H00

Wednesday—Ballet  10H00

Thursday—Play ball 10H00

 

Bak en Brou/Make and bake

 Elke Vrydag:  Ons sal fotos in ons nuusbriefie deel asook op FB

Every Friday:  We will share photos in our newsletter as well as on FB.

 

Baie geluk aan elkeen wat hierdie week verjaar.

Happy birthday to every one who celebrate their birthday this week.

%d bloggers like this: