Newsletter 18 – 23 February 2018

Newsletter 18 – 23 February
15th Feb 2018
Kerskonsert 30 Nov 2017
16th Feb 2018

Newsletter 18 – 23 February 2018

Ouers/ Parents
Ons wil graag die volgende inligting aan u deurgee:
We want to share the next information:
Tema van die week/Theme of the week
18—23 Feb Voorbeeld van hierdie week se
tema en hoe die lesplan daarna uitsien/ Example
of this weeks theme and what it contains.

2. Uitstappie/Outing
Weens die wisselende weersomstandighede die
afgelope week, het ons die uitstappie eers uitgestel .
Due to the varying weather conditions the past
week, we postponed the outing.

3. Valentynsdag/Valentine’s Day

Jammer dat ons die Valentyns briefies eers Maandag
uitgestuur het, maar tenspyte daarvan het u kleuters
nog steeds harte gesteel . Dankie dat u hul so mooi
in rooi en wit getooi het. Fotos is op fb beskikbaar
asook op ons webblad.
We apologise for sending out the Valentine’s letter
late but your children still looked beautiful and stole
every bodies hart.. Thank you for dressing them up.
photos are available on fb and our webpage.

4.  Altetiek/Athletic
Laerskool Park het Sandkasteel na hul
atletiekdag op Vrydag 16 Maart, uitgenooi.
Slegs Juffrou Vaylene en juffrou Kriek se klasse
gaan hieraan deelneem. Die atletiek begin
stiptelik om 9:00 en gaan +/- 40 min duur.
Dit gaan ‘n rondomtalie wees van hoogspring,
verspring, hekkies en ‘n 40m naellope. Ouers is
Welkom om die geleentheid by te woon. Geen
hekgelde word gevra nie . Die kinders sal met
Huis Elsje se bussie vervoer word deur my,
Belinda, of my man. Beide ek en my man is in
besit van ‘n PDP bestuurderslisensie. Meer
Inligting volg later.
Park Primary School invited Sandkasteel to be
part of their athletic day  Friday 16 March.
Only Miss Vaylene and  Miss Kriek’s classes will
take part. The athletics will start ast 9h00 and
will last for +/- 40 min. Our kids will take part in
high jump, long jump, hurdles and 40 sprint. You
as parents are more than welcome to attend this
moment in your child’s life. There will be no
entrance fee at the gates. The children will be
transported by Huis Elsje’s bus. The driver will
be me, Belinda or may be my husband and we
both are in possession of a PDP drivers
licence. More information regarding this day
will follow later.

5. Kliniekbesoek/ Clinic Visit
Die kliniek besoek ons op 23 Februarie. U weet
hoe belangrik dit is dat al u kind se
immuniserings op datum moet wees en
daarom vra ons u samewerking in die verband.
Daar is nog kliniekkaarte uitstaande. Ons vra
ASB u samewerking.
The clinic will visit us on the 23rd of February.
Children should be immunised to protect them
from certain infectious diseases . There is still
Clinic cards outstanding . We
ask you cooperation in this regard PLEASE.

6. Graad R/Grade R
Ons herhinner ouers wie se kleuters volgende jaar in graad R is,

om vroegtydig  by skole aansoek te doen om teleurstelling
te voorkom.
We remind parents whose child is in grade R
next year , to go to Primary Schools and apply
in time to prevent disappointment.
7. Buitemuurs Aiwiteite/Extra murals
Dinsdag– Virtul kids 10h00
Woensdag— Monkeynastix 10h00 Balet 11h00
Donderdag– Playball 10h00
Monday—Virtual kidTuesday
Tuesday—Rugga Kids 10H00
Wednesday—Monkeynastix 10h00 Ballet 11H00
Thursday—Play ball 10H00

 

%d bloggers like this: